Thời sự 02/09/2015 17:17

Tạm ngừng mua bán vàng miếng với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép giao dịch này.

Ngân hàng Nhà Nước vừa ban hành Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Tạm ngừng mua bán vàng miếng với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Theo đó, trừ trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, NHNN tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm như: vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng; vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao nhận vàng miếng; vi phạm 3 lần các quy định về thông tin, báo cáo.

Ngoài ra, NHNN cũng tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép giao dịch này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/8/2015.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *