Thời sự 21/05/2018 16:38

Nhà nước có 1,16 triệu tỷ đồng tài sản công

Theo báo cáo của Chính phủ, quyền sử dụng đất chiếm 64% trong tổng tài sản nhà nước tính đến cuối năm 2017.

 
Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng giá trị tài sản nhà nước tại Cơ sở dữ liệu quốc gia đến ngày 31/12/2017 là 1.158.118,99 tỷ đồng (đối với 4 loại tài sản gồm đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản).
 
Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đến thời điểm nói trên là 2.605,92 triệu m2 ­­với tổng giá trị 742.381,85 tỷ đồng, chiếm 64,10% tổng giá trị toàn bộ tài sản nhà nước.
 
Chính phủ cho biết qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành trong cả nước đã phát hiện và xử lý sai phạm về đất đai 17.586 ha đất; thu hồi trên 175 tỷ đồng; xử lý hành chính 238 tập thể, 944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 49 đối tượng.
 
Trong khi đó, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc một số nơi chưa nghiêm, dẫn tới có trường hợp lãng phí, một số bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất, chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm về nhà, đất; một số đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương sử dụng nhà đất chưa đúng quy định hoặc chưa hiệu quả, cá biệt còn trường hợp sử dụng đất được giao làm trụ sở để cho thuê không đúng mục đích.
 
Việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất không qua đấu giá được chỉ ra rằng vẫn còn diễn ra; giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất nông nghiệp còn nhiều bất cập; rà soát, xác định ranh giới, đo đạc, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm.
 

Năm 2017, Chính phủ cho biết, ngân sách thu được từ hoạt động đấu giá, cho thuê đất, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản công... đạt kết quả cao. Cụ thể, chỉ tính riêng tiền sử dụng đất đạt gần 123.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tiền thuê đất cũng tăng với tỷ lệ cao liên tục trong những năm gần đây và năm 2017 đạt gần 27.000 tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đất, nhà, tài sản ôtô tính là 25.554 tỷ đồng và những tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên vào khoảng 92.393 tỷ đồng.

 

Về chất lượng xe, báo cáo cho biết quỹ xe công hiện nay có tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán 8.613,91 tỷ đồng, bằng 33,71% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy phần lớn xe công đã sử dụng trên 2 phần 3 thời gian theo chế độ quy định. Đến thời điểm báo cáo, số xe công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là 12.862 chiếc, chiếm 32,6% tổng quỹ xe công.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *