Thời sự 22/08/2018 17:26

Năm 2018, chi 61 tỷ đồng đối phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh

Thủ tướng vừa phê duyệt quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 hơn 61 tỷ đồng cho nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Số tiền này được quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương.

Biến đổi khí hậu và hạn hán

Bộ Tài chính là đầu mối chịu trách nhiệm về các báo cáo số liệu, thực hiện giao dự toán bổ sung cho các bộ và địa phương.

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản. 

Mục tiêu của Chương trình là tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên; tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững.

Theo mục tiêu, đến năm 2020, Việt Nam sẽ hoàn thành 42 dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, trồng và phục hồi hơn 10.000 ha rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và hấp thụ 2 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Theo quyết định của Thủ tướng, 5 Bộ sẽ được sử dụng nguồn vốn trên là Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương.

Các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc phạm vi hoạt động của chương trình.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *