Thời sự 09/10/2018 09:32

Kinh doanh khoan giếng nước phải có bằng đại học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Theo đó, điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực này cao nhất là người chủ doanh nghiệp khoan nước dưới đất có quy mô lớn phải có trình độ đại học các ngành địa chất, khoan.

Nghị định mới về khoan nước giếng đòi hỏi người hoạt động trong lĩnh vực phải kinh nghiệm và kiến thức về môi trường

Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, phải đáp ứng điều kiện có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan (bỏ quy định có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề)

Người này phải trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 3 công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ, yêu cầu người đứng đầu phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên.

Người đứng đầu phải trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 3 công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 5 công trình khoan nước dưới đất.

Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa, phải đáp ứng điều kiện có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên (quy định cũ có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên) thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 3 công trình.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *