Thời sự 11/04/2020 11:53

Không tăng phí ngoài quy định khi làm thủ tục hành chính điện tử

Chính phủ vừa thông qua Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, yêu cầu các cơ quan không được phép làm tăng hoặc tăng lệ phí ngoài quy định.

Cụ thể, tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP, một trong những nguyên tắc đáng chú ý khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

Người dân không phải nộp thêm tiền ngoài quy định

Chính phủ không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan Nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ.

Để tiến hành thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, người dân cần tiến hành các bước đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh…

Đăng nhập, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử theo mẫu, chữ ký số, gửi đến cơ quan tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc cấp bộ/tỉnh kiểm tra tự động về kỹ thuật. Nếu đầy đủ sẽ tự động phản hồi tổ chức, cá nhân đã gửi thành công, thông báo thời điểm tiếp nhận chính thức hồ sơ.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử kiểm tra hồ sơ điện tử, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ, cán bộ cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính. Nếu chưa đầy đủ, đúng quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của cá nhân, tổ chức.

Cuối cùng, người khai chỉ cần nộp phí, lệ phí, thuế vào tài khoản của kho bạc, cơ quan Nhà nước có tẩm quyền. Việc nộp phí, lệ phí, thuế được thực hiện qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc cấp bộ/tỉnh.

Được biết, Nghị định 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *