Thời sự 15/05/2018 21:21

Habeco đặt kế hoạch lợi nhuận “thụt lùi” trong năm 2018

Habeco đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 607,3 tỷ đồng, giảm 7% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Theo báo cáo thường niên 2017 của Habeco, công ty ước tính kế hoạch năm 2018 đạt 8.895 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính, bao gồm tiêu thụ hơn 496 triệu lít bia Hà Nội và hơn 3,7 triệu lít nước uống đóng chai Uniaqua. 

Với kế hoạch doanh thu này, lợi nhuận sau thuế ước tính đưa về là 607,3 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách đạt hơn 2.210 tỷ đồng. 

Năm 2017, Habeco đạt 7.867 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính và 657,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cả hai chỉ tiêu này đều không hoàn thành kế hoạch năm. 

Như vậy, kế hoạch doanh thu tuy tăng 13% so với kết quả năm 2017 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại được đặt giảm nhẹ 7%. 

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2018 công ty sẽ xây dựng thiết kế lại nhãn hiệu những sản phẩm của Bia Hà Nội theo hướng hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục truển khai mô hình Nhà phân phối ở những thị trường còn thiếu.

Kế hoạch kinh doanh cụ thể sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ họp thường niên ngày 24/5 tới.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, cổ đông Habeco sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2017. Bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023. Số lượng Thành viên HĐQT là 7 người, Kiểm soát viên là 3 người.

Trước đó, năm 2017 Habeco đạt 7.867 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,2% so với cùng kỳ và thực hiện được 88,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 657,8 tỷ đồng, giảm 32,9% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 81,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. 

 

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *