Thời sự 16/08/2019 15:43

Được dùng tài sản công để thanh toán chủ đầu tư BT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

Theo đó, tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm: Quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước...

Chính phủ quyết định cho phép sử dung tài sản công để thanh toán nhà đầu tư BT

Trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán; được xác định như sau: Giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá trị Dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện sau khi Dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Nhà đầu tư BT là cách gọi các nhà đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) các công trình xây dựng cầu đường, an sinh xã hội, y tế, giáo dục... chủ yếu là các nhà đầu tư doanh nghiệp tư nhân. Thời gian qua, đã có khá nhiều nhà đầu tư BT thực hiện dự án BT đường bộ, vành đai, đường chánh tại Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang... Tuy nhiên, do vướn mắc chính sách, nên các nhà đầu tư BT vẫn chưa được nhập tài sản để thanh toán, trong đó nhiều công trình họ đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa nhận được tài sản bàn giao như cam kết, điều này ảnh hưởng đến chính sách thu hút doanh nghiệp vào các dự án BT hiện nay.

An  Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *