Đầu tư 17/05/2015 17:03

Ngành điện nhận gần 30% vốn FDI của Đức vào Việt Nam

FICA - Đa phần các dự án của CHLB Đức vẫn tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 91 dự án và 651 triệu USD tổng vốn đầu tư, chiếm 36% tổng số dự án và 47% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tính lũy kế đến tháng 4/2015, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức có 253 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,37 tỷ USD và xếp thứ 22 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của CHLB Đức khoảng 5,4 triệu USD/dự án.

Hiện nay, các nhà đầu tư CHLB Đức đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Đa phần các dự án của CHLB Đức tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 91 dự án và 651 triệu USD tổng vốn đầu tư, chiếm 36% tổng số dự án và 47% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam.

Ngành sản xuất điện đứng thứ hai với 5 dự án và 396 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). Ngành bán buôn bán lẻ đứng thứ 3 với  40 dự án và 137 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 10% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

TP Hồ Chí Minh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư CHLB Đức với 100 dự án và 235 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 39,5% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

Đồng Nai đứng thứ hai với 8 dự án và 157 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). Ninh Thuận thu hút được 2 dự án với tổng vốn đầu tư  là 156 triệu USD (chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

Hà Nội  cũng thu hút được 56 dự án FDI của CHLB Đức nhưng quy mô các dự án nhỏ nên tổng vốn đầu tư chỉ đạt 106 triệu USD (chiếm 7% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).Tiếp theo là các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng...

Trong 4 tháng đầu năm 2015, CHLB Đức  đã đầu tư 6 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 12,45triệu USD) và có 3 dự án tăng vốn (vốn đăng ký tăng thêm là 10 triệu), tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 22,9 triệu USD, đứng thứ 16 trong 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI trong 4 tháng đầu năm 2015.

Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, trong thời gian tới, cần có các biện pháp xúc tiến đầu tư thích hợp để thu hút hơn nữa các nhà đầu tư CHLB Đức đầu tư vào các lĩnh vực có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *