Đầu tư 19/05/2014 14:44

Bốn "ông lớn" xây dựng sẽ được cổ phần hóa

FICA - Trong khi phương án cổ phần hóa các Tổng công ty LILAMA và COMA dự kiến sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt ngay trong quý II/2014 thì 2 Tổng công ty Sông Đà và HUD cũng sẽ được thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2014-2015.


Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo đối với kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Cụ thể, bốn doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hóa trong đợt này là các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam (LILAMA); Cơ khí Xây dựng (COMA); Sông Đà và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Tại văn bản này, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và trình Chính phủ phương án cổ phần hóa các Tổng công ty LILAMA và COMA ngay trong quý II/2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa 2 Tổng công ty Sông Đà và HUD  trong giai đoạn 2014 – 2015. Bộ Xây dựng xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 trường hợp này. 

Với việc cổ phần hóa các công ty con 100% vốn nhà nước do 4 tổng công ty nói trên sở hữu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng thời khi cổ phần hóa Công ty mẹ. 

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chi đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc khác đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đang quản lý 16 tổng công ty. Năm 2013, bộ này đã chỉ đạo cổ phần hóa 5 tổng công ty. Dự kiến trong 2 năm 2014 - 2015, Bộ sẽ thực hiện cổ phần hóa thêm khoảng 10 tổng công ty, mục tiêu đến hết năm 2015 không còn các công ty có 100% vốn nhà nước nữa.

Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *