Đầu tư 24/04/2014 00:56

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lệnh EVN và Petrolimex công khai thu nhập lãnh đạo

FICA - Theo yêu cầu của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, định kỳ hàng năm, các khoản thu nhập, tiền thưởng, thù lao bình quân hàng tháng của cán bộ viên chức tại Petrolimex và EVN sẽ được công khai trên website Bộ Công thương.

Sắp tới, tình hình tiền lương, thù lao tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý tại Petrolimex và EVN đều sẽ được "đưa ra ánh sáng".
 
Trong Chỉ thị ban hành ngày 22/4 vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đánh giá, điện, xăng dầu là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. 
 
Bộ trưởng ghi nhận, trong thời gian qua, giá điện và giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng, dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.
 
Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Hoàng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan khẩn trưởng tổ chức triển khai việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá.
 
Cụ thể, các đơn vị phải công khai minh bạch kế hoạch và cơ cấu sản xuất, cung ứng điện; các định mức chi phí làm căn cứ tính giá giá thành điện; biến động các thông số đầu vào các yếu tố cấu thành giá điện bình quân cơ sở (bao gồm giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát, giá bán điện trên thị trường điện...).
 
Bên cạnh đó, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi (nếu có), bao gồm cả các chi phí phúc lợi xã hội như cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn và trợ giá cho vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo... đều phải được công bố.
 
EVN đồng thời phải công khai kết quả sản xuất, kinh doanh điện tại các Báo cáo quyết toán tài chính (có kiểm toán); kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giá thành sản xuất, kinh doanh điện, trong đó tách bạch giá thành các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ; báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Công thương cũng chỉ thị Vụ Thị trường trong nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị liên quan sớm công khai giá xăng dầu, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.
 
Theo đó, các đơn vị phải công bố thông tin về thông tin thị trường xăng dầu, bao gồm giá xăng, dầu thế giới, danh sách các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, thị phần kinh doanh xăng dầu... Các doanh nghiệp còn phải công khai, minh bạch giá cơ sở, kết cấu hình thành giá cơ sở (chi phí, lợi nhuận định mức, các khoản thuế, phí), mức trích lập, số dư và quản lý sử dụng Quỹ bình ổn; công khai minh bạch kết quả kinh doanh xăng dầu.
 
Qua Chỉ thị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lệnh Petrolimex và EVN phải thực hiện công khai thông tin tài chính doanh nghiệp, bao gồm tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh...
 
Đáng chú ý, thông tin liên quan tới các khoản thu nhập bình quân của người lao động; tình hình quản trị công ty; tình hình tiền lương, thù lao tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp đều phải được "đưa ra ánh sáng".
 
Theo yêu cầu của Bộ trưởng, Cục Điều tiết điện lực định kỳ hàng tháng phải công bố thông tin về giá điện theo cơ chế thị trường; hàng quý hoặc trước khi điều chỉnh giá phải công khai các yếu tố cấu thành giá hoặc phương án điều chỉnh giá. Vụ Thị trường trong nước phải công bố hàng ngày giá xăng dầu thế giới. Vụ Tài chính 6 tháng một lần công bố kết quả sản xuất kinh doanh của EVN, Petrolimex và báo cáo giám sát tài chính, hàng năm thực hiện công bố báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán của 2 doanh nghiệp này.
 
Trong khi đó, Vụ Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, EVN và Petrolimex, định kỳ hàng năm thực hiện công bố Báo cáo đánh giá, xếp loại doanh nghiệp; Báo cáo các khoản thu nhập, tiền thưởng, thù lao bình quân hàng tháng của cán bộ viên chức của Petrolimex và EVN trên website Bộ Công thương.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *