Thời sự 11/04/2018 15:31

Chưa chốt kế hoạch kiểm toán đối với Đại học Điện lực

Do vừa trải qua đợt thanh tra kéo dài, tình hình thu chi của trường cũng thuộc diện quy mô nhỏ nên Đại học Điện lực chưa nằm trong danh sách kiểm toán ngay mà cần tiếp tục được cân nhắc.

Căn cứ vào các báo cáo tài chính của trường đại học này, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, tình hình thu chi tài chính của trường có quy mô nhỏ. Trong đó một dự án đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, 2 dự án khác lại mới triển khai thực hiện nên giá trị khối lượng hoành thành chiếm tỷ lệ thấp so với tổng mức đầu tư.

Vì thế, Kiểm toán Nhà nước giao cho đơn vị chuyên ngành tiếp tục thu thập thông tin để trình lãnh đạo xem xét. Trên cơ sở đó mới quyêt định việc lựa chọn Đại học Điện lực để kiểm toán trong các cuộc kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Và thời điểm cụ thể sẽ được xem xét một cách thích hợp.

Trước đó, ngày 12/10/2017, Bộ Công thương đã thành lập Tổ công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường ĐH Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo…

Trường ĐH Điện lực cũng công khai kết luận thanh tra 8674/KL-BCT ngày 16/9 của Thanh tra Bộ Công thương đồng thời tiến hành rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo, rà soát số sinh viên của các lớp liên thông, liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp…

Bên cạnh đó, Trường ĐH Điện lực cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót, tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm.

H.Anh 

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *