Thời sự 20/04/2019 09:48

Chính phủ yêu cầu sớm xử lý sai phạm của cá nhân, tổ chức tại các đại dự án thua lỗ

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 7 về xử lý các tồn tại, yếu kém các dự án ngành công thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, DN liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Công an trong công tác cung cấp tài liệu, cử cán bộ thực hiện giám định để phục vụ công tác xử lý sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan tại các dự án theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân,

tổ chức để xảy ra thua lỗ tại đại dự án ngành công thương

Theo báo cáo của Bộ Công Thương gửi Chính phủ, trong số 6 dự án trước đây hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ đến nay đã có 2 dự án bước đầu có lãi là Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 – Hải Phòng, Nhà máy Thép Việt Trung; trong đó Dự án DAP số 1 – Hải Phòng đang làm thủ tục đưa ra khỏi đề án.

4 dự án còn lại từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu bù đắp chi phí biến đổi, giảm lỗ so với cùng kỳ (nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 – Lào Cai, Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình, Dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

Đối với 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh đến nay có 2 dự án vận hành trở lại là Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, Phú Thọ trong đó nhà máy Quảng Ngãi sẽ vận hành toàn bộ các dây chuyền vào cuối năm 2019, 1 dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng khởi động lại khi điều kiện thị trường thuận lợi là nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính ở các dự án, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, việc giải quyết các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC và quyết toán dự án còn nhiều thách thức, tái cơ cấu tài chính, huy động vốn sản xuất kinh doanh ở một số dự án, doanh nghiệp còn vướng mắc, rất cần có sự đồng hành, chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng cho vay...

Để hoàn thành quyết toán các dự án và triển khai được các nhiệm vụ khác theo đề án, cần ưu tiên giải quyết dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC trong năm 2019. 

Giao Bộ Tư pháp khẩn trương tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn thành báo cáo tổng hợp các kiến nghị của Tập đoàn, tổng công ty về giải quyết vướng mắc pháp lý các hợp đồng EPC, đề xuất lộ trình và giải pháp xử lý từng trường hợp cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra chính phủ, Bộ Công an khẩn trương triển khai các nhiệm vụ kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm theo Đề án và kế hoạch năm 2019, bảo bảo đúng tiến độ, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khác của các bộ, ngành và minh bạch trong quá trình tái cơ cấu dự án, doanh nghiệp theo đề án.

Các Bộ, ngành, DN liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Công an trong công tác cung cấp tài liệu, cử cán bộ thực hiện giám định để phục vụ công tác xử lý sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan tại các dự án theo quy định của pháp luật.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *