Thời sự 23/11/2018 18:51

Chính phủ quyết "số hóa" thông tin sản phẩm an toàn thực phẩm

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm (ATTP) quốc gia.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì với 3 Bộ là Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung xây dựng hệ thống thông tin ATTP theo hướng là hệ thống thông tin mở, tin cậy, cập nhật về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Chính phủ quyết tâm số hóa an toàn thực phẩm

Hệ thống thôn tin sẽ thực hiện các yêu cầu công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương; Đồng thời, phải hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP. Bên cạnh đó, hệ thống cần giúp người tiêu dùng nhận biết, truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm. Cuối cùng, hệ thống cần giúp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, hệ thống phải phục có nội dung của hệ tri thức Việt số hóa nhằm tăng cường phổ biến tri thức về vệ sinh ATTP, cung cấp nguồn dữ liệu để phát triển các ứng dụng trên môi trường mạng phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương tích hợp, cập nhật các thông tin về các sản phẩm thuộc diện đăng ký công bố sản phẩm và chứng nhận đủ điều kiện ATTP, hoàn thành trong năm 2018. Thiết lập hệ thống báo cáo về ATTP qua mạng, công khai để người dân tham gia giám sát, góp ý, phản ánh về công tác quản lý nhà nước về ATTP của các ngành các cấp.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cùng các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cập nhật các thông tin về sản xuất thực phẩm trong cộng đồng, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, nhận biết nguy cơ  và đấu tranh với sản xuất thực phẩm không đảm bảo ATTP.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *