Thời sự 11/04/2020 16:32

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 500 tỷ đồng phí và lệ phí khởi sự kinh doanh

Bộ Tài chính mới đề xuất Chính phủ cắt giảm từ 50% đến 70% phí và lệ phí liên quan đến khởi sự kinh doanh, để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp.

Đây là biện pháp nhằm hỗ trợ người khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp giảm tác hại bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng số tiền ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Đây là một trong những giải pháp về chính sách tài khoá mà Bộ Tài chính chủ động đề xuất với Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động của tình hình dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm 50-70% phí với người khởi sự kinh doanh

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư điều chỉnh giảm giá 10-50% đối với 9 nhóm dịch vụ và miễn hoàn toàn giá đối với 6 nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Cụ thể, các mức cắt giảm chính sách của Bộ Tài chính bao gồm đề xuất giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính.

Trước đó, Chính phủ đã đồng ý với Dự thảo Nghị định về giãn, gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế tiền thuê đất theo như đề xuất của Bộ Tài chính. Số tiền gia hạn ước tính 180.000 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 2020.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *