Thời sự 05/05/2018 11:13

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho ông Tạ Anh Tuấn.

Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 24/4/2018 bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng giám đốc KBNN giữ chức vụ Tổng Giám đốc KBNN.
 
Ông Tạ Anh Tuấn đã có 26 năm công tác trong ngành Tài chính, có nhiều đóng góp, cống hiến và trở thành người đứng đầu trong hệ thống KBNN.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh: “Thời gian tới đây đề nghị ông Tạ Anh Tuấn tập trung chỉ đạo hệ thống KBNN tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 cũng như nhiệm vụ đã đề ra trong chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc đến năm 2020; Xây dựng chiến lược phát triển Kho bạc trong những năm tiếp theo, hướng tới KBNN hiện đại, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho nền kinh tế; thực sự trở thành niềm tin cậy và tự hào của ngành Tài chính”.
 
Theo ông Tạ Anh Tuấn, thời gian qua, KBNN đã xây dựng được hệ thống phát triển ổn định và toàn diện trên tất cả các khía cạnh về thể chế chính sách, công nghệ quản lý, tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, bên cạnh đó hệ thống KBNN cũng đang đứng trước nhiều thách thức và khó khăn, trong đó có thách thức lớn nhất là làm thế nào thực hiện thành công chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
 
Phương Dung
Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *