Thời sự 05/05/2018 14:00

“Ông lớn” xăng dầu sụt giảm lợi nhuận vì đâu?

Trong quý I/2018, công ty mẹ - Petrolimex lỗ chênh lệch tỷ giá và tăng chi phí tài chính làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ, đồng thời ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã CK: PLX) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý I/2018.

Báo cáo cho thấy, doanh thu thuần đạt 45.430 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu bán hàng đạt 45.137 tỷ, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 303 tỷ.

Mặc dù doanh thu tăng, song lợi nhuận sau thuế PLX chỉ đạt hơn 1.003 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu giảm lợi nhuận từ công ty mẹ.

Ban lãnh đạo PLX cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn giảm 10% so với cùng kỳ, riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ giảm tới 38% chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động tài chính.

Cụ thể: cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con, công ty liên kết giảm 52 tỷ đồng so với cùng kỳ do kế hoạch chia cổ tức của các công ty con, công ty liên kết chưa thực hiện. Tuy nhiên, khoản này không ảnh hưởng tới lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Trong khi quý I/2018, Cục dữ trự liên bang Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất nên tỷ giá, lãi suất biến động theo chiều hướng tăng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái lại theo chiều hướng giảm. Vì vậy, quý I/2018, công ty mẹ lỗ chênh lệch tỷ giá và tăng chi phí tài chính làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ, đồng thời ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 64.803 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 24.252 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.391 tỷ đồng và 953 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua kết quả kinh doanh 2018 với doanh thu thuần đạt 158.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng; cổ tức 12% và 30% cho năm 2017.

Về quỹ tiền lương và thù lao của của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 - trong đó, tổng quỹ lương và thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị là hơn 9,96 tỷ đồng; hơn 4 tỷ đồng cho thành viên Ban kiểm soát.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *