Thời sự 08/03/2018 08:41

Ngân hàng đang tái cơ cấu vẫn được đánh giá “bình thường"

Báo cáo kiểm toán chuyên đề năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước cho biết, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB) đang giai đoạn tái cơ cấu nhưng vẫn được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là hoạt động bình thường, chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn.

pgbank
Báo cáo Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong việc chấm điểm hàng năm đối với các tổ chức tín dụng.
 

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý nợ công năm 2016.

Theo báo cáo, tại Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước xác định còn một số tồn tại việc chấm điểm hàng năm đối với các tổ chức tín dụng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện chấm điểm từ năm 2015 về điều kiện cho vay lại đối với Ngân hàng Đông Á (DAB). Số dư nợ vay của DAB để thực hiện 2 dự án đến 31/12/2016 là 127 tỷ đồng, dư nợ đến thời điểm kiểm toán là 75 tỷ đồng;

Đáng lưu ý, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB) đang giai đoạn tái cơ cấu nhưng vẫn được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là hoạt động bình thường, chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn. Dư nợ của PGB đến thời điểm 31/12/2016 là 21,88 tỷ đồng; dư nợ đến thời điểm kiểm toán là 28 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số tồn tại tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo báo cáo, tại VDB, Kiểm toán Nhà nước đánh giá VDB nhìn chung đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn thi hành, các hợp đồng, thỏa thuận giữa VDB và Bộ Tài chính và các nhiệm vụ được Thủ tướng giao.

Tuy nhiên, một số tồn tại ảnh hưởng đến tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động cho vay lại, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và cho vay chính quyền địa phương của VDB như sau:

VDB chưa ký biên bản đối chiếu xác nhận nợ 31/12/2016 đối với Bộ Tài chính; một số khoản vay thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị - tiểu dự án Quảng Ninh đã được Bộ Tài chính ghi thu ghi chi (nhưng chưa đầy đủ) nên chủ đầu tư chưa nhận nợ, VDB đang theo dõi là 159 tỷ đồng.

Một số dự án chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng chưa được Bộ Tài chính ghi thu ghi chi 129 tỷ đồng, VDB đã báo cáo Bộ Tài chính nhưng đến nay chưa được xử lý. Kỳ hạn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh chủ yếu có kỳ hạn ngắn (2-5 năm) trong khi cho vay tới kỳ hạn dài hơn, sẽ tạo áp lực đối với việc trả nợ trái phiếu đến hạn.

Số dự án có nợ quá hạn là 50 dự án với số dư nợ quá hạn là 3.741 tỷ đồng; trong đó khoản vay VDB chịu rủi ro tín dụng là 4 dự án.

Với các kết quả như trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tiếp tục thu hồi dư nợ vay tại DAB đến thời điểm kiểm toán là 75 tỷ đồng; rà soát PGB về điều kiện tiêu chuẩn để tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với VDB, Kiểm toán Nhà nước đề nghị khẩn trương ký biên bản đối chiếu số liệu cho vay lại năm 2016 với Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát làm rõ nguyên nhân dự án cấp nước và nước thải đô thị - tiểu dự án Quảng Ninh chưa nhận nợ 159 tỷ đồng; phối hợp với Bộ tài chính thực hiện ghi thu – ghi chi đối với các dự án đã nhận nợ nhưng chưa được Bộ Tài chính ghi thu – ghi chi 129 tỷ đồng…

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *