Thời sự 22/11/2017 07:11

Năm 2020, nông dân sẽ có thu nhập bình quân trên 43 triệu đồng/năm

Chính phủ vừa có Quyết định về Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 với hàng loạt mục tiêu, cải cách đề ra nhằm nâng cao mức sống, thu nhập của người dân nông thôn. Mục tiêu của bản Kế hoạch vừa được Thủ tướng ký ban hành, năm 2020 thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Năm 2015, theo con số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố, thu nhập trung bình của người dân nông thôn ước đạt 24,4 triệu đồng/ mỗi năm. Với mục tiêu tăng 1,8 lần như trên, tương ứng mức thu nhập bình quân người nông dân năm 2020 vào khoảng 43,9 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2017 - 2020
Chính phủ vừa ban hành Quyết định tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2017 - 2020

Cụ thể, trong Quyết định trên, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2020 mức thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015; 50% số xã ở nông thôn phải đạt chuẩn nông thôn mới; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; hầu hết dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Để có được thu nhập cao, tăng trưởng ổn định, đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng cơ cấu lao động các ngành, lĩnh vực giảm xuống dưới 40%; lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%.

Chính phủ yêu cầu tiến hành rà soát lại quy hoạch nuôi nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia (sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trong đó có thịt lợn gia cầm nhằm xây dựng ngành nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Các nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, sản phẩm đặc sản của địa phương cũng cần cơ cấu lại. Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh phải căn cứ lợi thế và nhu cầu thị trường, lựa chọn nhóm sản phẩm này để quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối với sản phẩm quốc gia nhưng quy mô cấp địa phương.

Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương phải gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể, sẽ được xây dựng và phát triển cùng với xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã theo mô hình: “mỗi xã một sản phẩm”. Chính phủ đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất chăn nuôi từ 4,5-5%/năm; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi đạt tối thiểu 5%/năm.

Về lĩnh vực thủy sản, đẩy mạnh khai thác xa bờ, sản xuất trên biển theo mô hình hợp tác, liên kết chuỗi... Nuôi trồng thủy sản có chứng nhận với các sản phẩm chủ lực (tôm, cá tra, nhuyễn thể,…); phát triển một số sản phẩm nuôi có tiềm năng (cá quả, rô phi, thác lác,…), phát triển nuôi biển (tôm hùm, cá biển, rong biển). Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản đạt 4,5-5,0%/năm; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản đạt tối thiểu 5%/năm; sản lượng thủy sản đạt 7 triệu tấn.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. Chuyển mạnh đất lúa năng suất và hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả hơn, hoặc nuôi trồng thủy sản phù hợp với sinh thái của địa phương...

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *