Thời sự 23/12/2014 06:58

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là bao nhiêu?

FICA - Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là 7,2%/năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa ký ban hành Thông tư số 189/2014/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2014.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm.

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 7,2%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *