Thời sự 20/01/2018 10:06

Cơ quan thuế được quyền giám sát các casino qua hệ thống Camera

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong casino để cơ quan thuế có thể theo dõi, thực hiện việc giám sát qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera, bắt đầu từ ngày 12/2/2017.


Các Casino sẽ bị cơ quan thuế giám sát qua hệ thống Camera (Ảnh minh họa)

Các Casino sẽ bị cơ quan thuế giám sát qua hệ thống Camera (Ảnh minh họa)

Đây là quy định mới tại Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh casino (sòng bài) phải bố trí một địa điểm tại trong khu chơi casino, với trang thiết bị cần thiết để cơ quan thuế tới giám sát trực tiếp. Các điểm chơi casino phải được lắp camera và thiết bị điện tử, lưu trữ thông tin để cơ quan thuế thực hiện truy cập thông tin phục vụ quản lý doanh thu, quản lý thuế. Đồng thời, quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh casino phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân, hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định. Đồng thời, các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.

"Các hòm này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng. Việc mở niêm phong hòm và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định và phải được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm", Thông tư của Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Được biết, các quy định tại Thông tư nói trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2018.

H.Anh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *