Tài chính ngân hàng 12/08/2020 17:31

Ngân hàng phải giảm lương thưởng để giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo yêu cầu của NHNN, tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có thể sẽ "dễ thở" hơn với lãi vay ngân hàng

Theo cập nhật của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tại bản tin thị trường mới công bố, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Văn bản số 5596 /NHNN-VP về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Các tổ chức tín dụng được giao phải chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản.

NHNN cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, tổ chức tín dụng cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…

Hệ thống ngân hàng được yêu cầu bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Chấp hành đúng quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *