Tài chính ngân hàng 14/03/2020 18:32

Doanh nghiệp cần điều gì nhất từ hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước?

Trong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay được các doanh nghiệp đặc biệt mong chờ.

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư có các quy định pháp lý cụ thể về (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ; (ii) miễn giảm lãi, phí; (iii) giữ nguyên nhóm nợ và (iv) trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đơn vị thuộc Ngân Hàng Nhà Nước.

Quan điểm xây dựng Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các tổ chức tín dụng (TCTD) phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Đồng thời, Thông tư mới cũng làm rõ trách nhiệm của các TCTD và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2020.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích từ BVSC, trong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay được các doanh nghiệp đặc biệt mong chờ, vì đây là sự hỗ trợ thiết thực nhất với doanh nghiệp hiện nay.

Ngoài ra, trong buổi trao đổi thông tin báo chí, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, ông Đào Minh Tú cho biết NHNN đang nghiên cứu để hạ một số lãi suất điều hành như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn... nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có nguồn vốn thấp hơn cho vay ra thị trường. Mức giảm đang được tính toán cho phù hợp.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *