Doanh nghiệp 14/04/2014 07:51

Dư thừa tiền, SHB gửi và cho "đồng nghiệp" vay hơn 30.000 tỷ đồng

FICA - Số dư tiền gửi và cho vay các TCTD khác đến hết tháng 12/2013 là 30.262,6 tỷ đồng, tăng 1,26% so với năm 2012. SHB cho biết, tiền của SHB tại các TCTD khác chênh lệch ròng so với nhận tiền gửi các TCTD khác là 9.577,2 tỷ đồng, phản ánh ngân hàng có nguồn vốn dư thừa.

 

SHB dự kiến trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu tỉ lệ 7,5%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2014 trong đó, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê cho biết, tính đến cuối năm 2013, dự nợ tín dụng cho vay của SHB đạt 76.509,6 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm 2012 và vượt 2% kế hoạch.

Nợ xấu ở mức 3.103,8 tỷ đồng chiếm 4,06% tổng dư nợ (đạt kế hoạch ĐHCĐ thông qua dưới 5%). Nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) là 5.456,2 tỷ đồng, chiếm 7,13% tổng dư nợ. Qua đá khiến tổng dự phòng rủi ro mà SHB phải trích lũy kế đến 31/12/2013 là 1.571,12 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi và cho vay các TCTD khác đến hết tháng 12/2013 là 30.262,6 tỷ đồng, tăng 375,95 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,26% so với năm 2012. SHB cho biết, tiền của SHB tại các TCTD khác chênh lệch ròng so với nhận tiền gửi các TCTD khác là 9.577,2 tỷ đồng, phản ánh ngân hàng có nguồn vốn dư thừa và đảm bảo khả năng an toàn.

Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12 của SHB đạt 130.951,5 tỷ đồng, tăng 25,76% so với năm 2012, trong đó, vốn huy động từ tiền gửi tổ chức kinh tế và cá nhận đạt 108.147 tỷ đồng, tăng 31,3% và vượt 5,5% kế hoạch.

Riêng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng ở mức 20.792,8 tỷ đồng, giảm 1.091,9 tỷ đồng (tương ứng giảm 5% so với năm 2012). Ngoài ra, SHB cũng tham gia các Dự án vốn vay tài trợ từ các tổ chức quốc tế như Dự án Tài chính nông thôn II và III vay vốn World Ban, Dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Nguồn vốn tài trợ này đến 31/12/2013 là 476,39 tỷ đồng, tăng 23,7% so năm trước đó.

Tính đến 31/12/2013, tổng tài sản của SHB hợp nhất đạt 143.625,8 tỷ đồng, tăng 23,24% so với năm 2012 và vượt 6,4% kế hoạch. Vốn điều lệ không thay đổi, vẫn ở mức 8.865,8 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu 10.355,7 tỷ đồng.

Trong năm 2014, SHB đặt mục tiêu tăng 25,3% tổng tài sản. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 24,8% trong khi dư nợ cấp tín dụng (cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 22,8%. Lợi nhuận trước thuế tăng 26,9% lên 1.270 tỷ đồng. Đồng thời kiểm soát tỉ lệ nợ xấu ở mức 3% tổng dư nợ.

Cũng trong năm 2014 này, SHB dự kiến chi 15,5 tỷ đồng cho thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát. Quỹ lương sẽ tăng lên 825 tỷ đông do số lượng nhân sự dự kiến tăng thêm theo kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhanh và PGD trong năm 2014. SHB sẽ mở thêm 10 chi nhánh (5 chi nhánh tại Lào và 5 chi nhánh tại Campuchia) sau khi nâng cấp chi nhánh tại Lào và Campuchia lên thành Ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Lào và Campuchia).

Tại ĐHCĐ sắp tới, SHB cũng sẽ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 8.865,8 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng (tương ứng tăng 24,9%) trong năm tài chính 2014 bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Với mức lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng năm 2013, SHB cũng sẽ trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức 2013 đạt 7,5% bằng cổ phiếu.

Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *