Quốc tế 30/01/2014 07:16

10 quốc gia tốt nhất để kinh doanh trong năm 2014

FICA - Bloomberg Rankings vừa công bố danh sách 50 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất cho năm 2014 dựa trên phân tích và so sánh các số liệu về hoạt động kinh doanh và thương mại tổng thể của 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Để tìm ra 50 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới, Bloomberg dựa trên 6 tiêu chí chính, gồm mức độ hội nhập kinh tế, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nhân công và nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển hàng hóa, ít chi phí hữu hình như lạm phát và tham nhũng, độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong nước.


Mức độ tập trung kinh tế (có trọng số 10%), thể hiện qua việc là thành viên của WTO, tham gia nhiều vào thị trường thế giới, được các tổ chức xếp hạng rủi ro và nghiên cứu. Chi phí thành lập doanh nghiệp (20%) gồm các khoản phí, thời gian, quy trình, cũng như việc cấp vốn và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu (20%), như lương, thưởng, y tế, phí sa thải, lương tối thiểu và quy mô lực lượng lao động, chi phí nguyên liệu như tốc độ khai thác và cho thuê tài nguyên thiên nhiên. Chi phí vận chuyển hàng hóa (20%) gồm hiệu suất xuất nhập khẩu, vận chuyển, khả năng kết nối và chất lượng cảng. Ít chi phí hữu hình (20%) như tham nhũng, quyền sở hữu trí tuệ, lạm phát, thuế hay chuẩn mực kế toán.

Cuối cùng là độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong nước (10%), tính bằng quy mô tầng lớp trung lưu, khả năng tiêu thụ, thuế nhập khẩu và GDP bình quân.


Theo danh sách top 50 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới, Hong Kong vẫn đứng đầu danh sách với chi phí thành lập doanh nghiệp khá thấp. Canada vượt lên vị trí thứ 2 nhờ mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong nước tăng lên. Mỹ tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 3 do chi phí thành lập doanh nghiệp tăng lên đáng kể so với các nước khác.


Hầu hết các quốc gia có nền kinh tế mới nổi đã cải thiện được vị trí của mình trên danh sách này như Brazil đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 61 lên vị trí thứ 38, Nga tăng từ vị trí thứ 56 lên vị trí thứ 44, Ấn Độ tăng từ vị trí thứ 54 lên vị trí thứ 48. Trong khi đó, Trung Quốc bị rơi xuống vị trí thứ 28 do chi phí ít hữu hình của nước này rất thấp, xếp ở vị trí thứ 46 trong 50 nước.


Dưới đây là danh sách rút gọn gồm 10 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất của Bloomberg:

1. Hong Kong

 


Tổng điểm: 83,4
Mức độ hội nhập kinh tế: 79,1
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 95,3
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 62,2
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 93,8
Ít chi phí ít hữu hình : 88,8
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 75,2

2. Canada
 


Tổng điểm: 81,5
Mức độ hội nhập kinh tế: 92,3
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 79,2
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 69
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 83,9
Ít chi phí hữu hình: 91,5
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 76,2

3. Mỹ
 


Tổng điểm: 80,2
Mức độ hội nhập kinh tế: 93,5
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 78,1
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 73,5
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 87,4
Ít chi phí hữu hình: 79,7
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 71,1


4. Singapore

 

Tổng điểm: 80,1
Mức độ hội nhập kinh tế: 76
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 89,4
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 56
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 91,5
Ít chi phí hữu hình: 89,5
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 71,9

5. Úc
 


Tổng điểm: 79,9
Mức độ hội nhập kinh tế: 85,4
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 84,8
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 70,1
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 82,6
Chi phí ít hữu hình : 83,3
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 71,6

6. Đức


 
Tổng điểm: 79,9
Mức độ hội nhập kinh tế: 92,1
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 70,4
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 70,9
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 88,4
Ít chi phí hữu hình: 86,2
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 74,7

7. Anh
 


Tổng điểm: 79,4
Mức độ hội nhập kinh tế: 91,3
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 77,9
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 68,7
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 83,8
Ít chi phí hữu hình: 85,2
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 71,1

8. Hà Lan
 

Tổng điểm: 78
Mức độ hội nhập kinh tế: 78,9
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 74
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 63,8
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 88,9
Ít chi phí hữu hình: 88,8
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 70,7

9. Tây Ban Nha
 


Tổng điểm: 77
Mức độ hội nhập kinh tế: 94,9
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 78,2
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 67,9
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 81,3
Ít chi phí hữu hình: 76
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 68,5

10. Thụy Điển


 
Tổng điểm: 76,2
Mức độ hội nhập kinh tế: 82,5
Chi phí thành lập doanh nghiệp: 70,7
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 65
Chi phí vận chuyển hàng hóa: 80,4
Ít chi phí hữu hình: 87,1
Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 72,9

Nguyễn Dung
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *