Infographic 05/05/2014 11:23

[INFOGRAPHIC] Sử dụng mạng xã hội ở nơi làm việc tốt hay không?

Một nghiên cứu của VitalSmarts đã chỉ ra rằng, mạng xã hội có thể có tác động tích cực trong việc thiết lập nghề nghiệp của họ. Nhưng hầu hết các tổ chức đều ngăn cản hoặc coi nhẹ nó ở nơi làm việc.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *