Infographic 02/12/2013 08:22

[INFOGRAPHIC] Phát triển kỹ năng lực lượng lao động ở Việt Nam

Việt Nam hiện đang thiếu kỹ năng và lao động có kỹ năng.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *