Góc nhìn 26/02/2019 08:12

Ví các tập đoàn như quả đấm thép, đấm ai ở thời đại này?

Tôi rất dị ứng với việc ví các tập đoàn như "quả đấm thép"? Đấm ai trong thời đại này? Chúng ta có đủ sức đấm không?

GS Nguyễn Kế Tuấn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Lâu nay vai trò của các tập đoàn kinh tế Nhà nước là vấn đề mang tính thời sự vì nắm giữ nhiều lĩnh vực then chốt. Nếu phát huy vai trò tích cực sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước. Nhưng, ngược lại nếu có trục trặc lại không chỉ ảnh hưởng đến chính nó mà còn cả toàn xã hội.

Trong bối cảnh mới, hội nhập sâu rộng, hàng loạt FTAs thế hệ mới, xu thế Cách mạng 4.0… đã và đang đặt ra cơ hội to lớn, nhưng thách thức không hề nhỏ với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bộ tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước.

Tôi rất dị ứng cho các tập đoàn như "quả đấm thép"? Đấm ai trong thời đại này? Chúng ta có đủ sức đấm không?

Bên cạnh những gam màu sáng của tập đoàn kinh tế Nhà nước như Viettel, thì đa số còn lại là gam màu xám; các tập đoàn Nhà nước vẫn nắm các ngành, lĩnh vực không phải như trọng yếu, then chốt như dệt may, hóa chất, cao su...

Vấn đề quan trọng là nắm các ngành, lĩnh vực đó nhưng hiệu quả hoạt động thấp, không tương xứng với nguồn lực đầu tư; thua lỗ và nợ lớn, thất thoát, lãng phí tài sản...

Cần phải xem xét công bằng, cùng thể chế nhưng tại sao lại có tập đoàn hiệu quả, nhưng lại có tập đoàn khó khăn, lỗ, nợ lớn, cần phải đi sâu hơn, phải dấn thêm một bước nữa để làm rõ.

Mục tiêu, kỳ vọng các tập đoàn đóng góp vai trò đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển các ngành, thành phần kinh tế khác còn thấp; các tập đoàn "xương sống"nhưng còn yếu thậm chí chúng còn tạo gánh nặng, mối lo cho xã hội.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *