Đà Nẵng xử lý nhiều cán bộ lập “quỹ đen”

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính và chi trả tiền chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Theo đó, qua thanh tra cho thấy, Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (công ty) quy định chi tiền ăn ca trong quy chế chi tiêu nội bộ không rõ ràng, thiếu minh bạch dẫn đến người lao động không xác định được tiền ăn ca có chi đều hàng quý.

Trong quy định thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của công ty không có quy định về tiền lương bổ sung, lương tháng 13 mà kế toán công ty tự tính toán tiền bổ sung lương quý, 6 tháng, năm và tháng 13 trong giai đoạn từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015. Đồng thời cố ý không thanh toán tiền ăn ca và bổ sung lương qua tài khoản của viên chức, người lao động mở tại ngân hàng theo quy định mà thực hiện chi bằng tiền mặt là không đúng quy định.


Đà Nẵng xử lý nhiều cán bộ lập “quỹ đen” (ảnh minh họa).

Đà Nẵng xử lý nhiều cán bộ lập “quỹ đen” (ảnh minh họa).

Qua làm việc với 128 viên chức, người lao động tại công ty về việc nhận tiền ăn ca, lương bổ sung thể hiện trên chứng từ công ty chi cho viên chức, người lao động từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015, thể hiện phần lớn viên chức và người lao động không biết công ty có chi tiền ăn ca đều hàng quý, đa số người lao động không biết tiền bổ sung lương. Một số người không nhớ là đã nhận tiền ăn ca và tiền bổ sung lương vào thời điểm nào, mỗi lần nhận bao nhiêu tiền; một số người nhận đủ, nhận đều hàng quý.

Từ kết quả làm việc với 128 viên chức, người lao động và xem xét, kiểm tra hồ sơ, tài liệu do công ty cung cấp, cho thấy, việc công ty thực hiện chi tiền ăn ca, tiền bổ sung lương bằng tiền mặt từ năm 2013 đến năm 2015 là không đúng quy định.

Ngoài ra, công ty còn thu các khoản tiền: nhà tôn, nhà lều, lều bạt, thu bãi giữ xe, thu nhà vệ sinh, thu giữ hàng qua đêm..., từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2016 là 5,3 tỷ đồng để lập quỹ trái phép, không theo dõi trên sổ kế toán, không phản ảnh vào báo cáo tài chính là vi phạm khoản 1, Điều 5 và khoản 3, khoản 4, Điều 13 Luật Kế toán. Việc công ty không lưu giữ đầy đủ chứng từ chi và chỉ đạo các ban quản lý (BQL) chợ hủy chứng từ, sổ ghi chép theo dõi khoản thu, chi ngoài sổ kế toán hàng năm là vi phạm quy định về quản lý tài chính.

Những sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại công ty thuộc trách nhiệm của ông Lê Ngọc Thanh - Giám đốc; ông Mai Phước Ba - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn; bà Trần Thị Kim Thuyên - Kế toán trưởng, Trưởng ban, thủ quỹ các BQL chợ; bà Dư Thị Hồng Cường - Quyền Trưởng ban BQL chợ Đống Đa (nguyên là người thực hiện thu, chi quỹ ngoài sổ kế toán đã hủy sổ ghi chép theo dõi khoản thu, chi ngoài sổ kế toán từ năm 2015 trở về trước); ông Lê Ngọc Thạnh - Nguyên Giám đốc công ty (đã nghỉ chế độ hưu từ tháng 8/2014) và một số cá nhân có liên quan.

Giám đốc Sở Công Thương không thực hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với công ty; các bộ phận nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương có tiến hành thanh tra và kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm nhưng các sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính kéo dài qua nhiều năm không được chấn chỉnh, xử lý.

Tại kết luận, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với: ông Lê Ngọc Thanh - Giám đốc; ông Mai Phước Ba - Phó Giám đốc; bà Trần Thị Kim Thuyên - Kế toán trưởng; bà Dư Thị Hồng Cường - Quyền Trưởng ban BQL chợ Đống Đa và có các hình thức kỷ luật khác đối với các cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại công ty (kể cả những cá nhân nghỉ hưu) và các bộ phận, cá nhân thuộc Sở Công Thương có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với công ty.

Khánh Hồng

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *