Dòng chảy vốn 29/03/2018 16:11

TS Nguyễn Đình Cung làm đứng đầu Tổ Thư ký cơ cấu lại nền kinh tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vừa ký Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo này.

Theo thông tin, Tổ thư ký gồm 26 thành viên, đứng đầu là TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) làm Tổ trưởng. 

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

Theo Quyết định, Tổ thư ký có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ  quan thường trực Ban Chỉ đạo trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tổ thư ký có trách nhiệm phối hợp với chuyên gia, nhà khoa học được mời để tham mưu, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá, giám sát kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Tổ thư ký có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo và Bộ KH&ĐT dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đồng thời, tham mưu, giúp Bộ KH&ĐT trong việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và quyết định, kết luận của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực và Phó Trưởng ban giao.

An Linh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *