Doanh nghiệp 06/03/2019 10:04

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vượt 80.000 tỷ đồng

Đến hết năm 2018, toàn thị trường có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 01 chi nhánh nước ngoài, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tổng tài sản của các doanh nghiệp này ước đạt 81.806 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2017.

Bộ Tài chính cho hay, năm 2018, GDP cả nước đạt mức tăng trưởng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây, trong đó hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,21%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm trong tổng GDP.

Trong năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã có một số điểm sáng tích cực.

Về quy mô thị trường, đến hết năm 2018, toàn thị trường có 30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tổng tài sản ước đạt 81.806 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2017.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2017. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 19.476 tỷ đồng, tăng 21,19% so với cùng kỳ năm 2017. Đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 43.173 tỷ đồng, tăng 11,0% so với năm 2017.

Trong năm 2018, các DNBH phi nhân thọ tiếp tục mở rộng địa bàn, mạng lưới kinh doanh. Theo đó, các DNBH phi nhân thọ mở thêm hơn 19 chi nhánh; 01 Phòng giao dịch và 01 Văn phòng đại diện, nâng tổng số chi nhánh/công ty thành viên lên đến 633; hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong năm 2018, có khoảng trên 1.500 sản phẩm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe được các DNBH triển khai trên thị trường, cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

Trong năm 2018, các DNBH phi nhân thọ đã đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi 08 chức danh Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị; 12 chức danh Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán - là các chức danh quản trị, điều hành quan trọng nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các vị trí quản trị, điều hành yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng bộ phận nghiệp vụ cũng được các DNBH phi nhân thọ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt.

Theo Bộ Tài chính, năng lực tài chính của các DNBH phi nhân thọ tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2018, đã có 04 DNBH phi nhân thọ có hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ với tổng số vốn chấp thuận tăng lên là 695 tỷ đồng; 01 DN tái bảo hiểm tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

Theo ước tính, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 26.280 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ 2017. Tổng dự phòng nghiệp vụ thuộc trách nhiệm giữ lại của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.642 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *