Doanh nghiệp 08/11/2018 08:49

TKV sắp thoái sạch vốn tại Vinacominland

Ngày 22/11 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – TKV (Vinacomin) sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 178 tỷ đồng (17,8 triệu cổ phần theo mệnh giá) tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng - TKV (Vinacominland).

Vinacominland là công ty bất động sản thuộc Vinacomin

Số cổ phần này tương đương với 99,27% vốn điều lệ Vinacominland. Mức giá khởi điểm dự kiến 10.800 đồng/cổ phần.

Vinacominland tiền thân là Công ty Kinh doanh Bất động sản – TKV, một chi nhánh của Vinacomin, được thành lập năm 2007. Năm 2010, công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin, là công ty con của Vinacomin.

Năm 2015, tập đoàn TKV đã có quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin. Năm 2016, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng – TKV chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 180 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của Vinacominland là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thị trường hoạt động chủ yếu của Công ty là tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, công ty mở rộng hoạt động ở thị trường thành phố Hà Nội.

Trong năm 2017, doanh thu bán bất động sản của công ty là 83,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,5% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết thúc quý 2/2018, doanh thu thuần của công ty là 18,8 tỷ đồng, đạt 18,74% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 874,7 triệu đồng, đạt 43,74% kế hoạch lợi nhuận.

Hiện nay Vinacominland đang quản lý và sử dụng quỹ đất được giao có thu tiền sử dụng đất tổng cộng gồm: 597.280 m2 đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, 118.375 m2 đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và 1.450 m2 đất tại thành phố Hà Nội.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty năm 2016 – 2017

                                                  

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

30/6/2018

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

239,7

224,4

-

202,6

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

52,3

107

-

18,8

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

111,3

2.218

-

874,7

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

1

-

-

Hệ số LNST/Vốn CSH bình quân (%)

0,06

1,22

-

-

Hệ số LNST/DT thuần (%)

0,21

2,07

-

-

Hệ số LNST/Tổng TS bình quân (%)

0,04

0,95

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty Vinacominland

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018                                                                                        

Chỉ tiêu

Năm 2018

% tăng giảm so với năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

100,5

-6,09

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

2.000

-9,85

Hệ số LNST/Vốn CSH (%)

1,085

-11,07

Hệ số LNST/DT thuần (%)

1,99

-3,86

Cổ tức (%)

1

0

Nguồn: Công ty Vinacominland

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *