Tiêu Dùng 07/01/2015 09:56

Từ 12/2/2015, chơi game online phải cung cấp thông tin cá nhân

FICA - Khi tạo tài khoản sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử G1 người chơi phải cung cấp những thông tin cá nhân bao gồm Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

 

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2015.

Theo đó, Thông tư này yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có trách nhiệm tự phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi theo 3 nhóm: dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+); dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) và trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+).

Ngoài ra, trò chơi điện tử còn được phân loại theo mức độ tương tác. Những trò chơi điện tử G1 có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp. G2 là những trò chơi chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ.  G3 là trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không tương tác với máy chủ. G4 là trò chơi được tải về qua mạng và người chơi không có sự tương tác với nhau lẫn với máy chủ. Việc phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi là một trong các nội dung được thẩm định của trò chơi điện tử G1.

Theo yêu cầu tại Thông tư này, khi tạo tài khoản sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử G1, người chơi phải cung cấp những thông tin cá nhân bao gồm Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Để được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, ngoài các điều kiện về tổ chức, nhân sự, doanh nghiệp còn phải đáp ứng điều kiện về kỹ thuật như: Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi; hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn phải đáp ứng được yêu cầu quản lý thời gian chơi của người chơi từ 0h-24h hằng ngày và bảo đảm tổng thời gian sử dụng tất cả các trò chơi điện tử G1 của 1 doanh nghiệp với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày; phải hiển thị được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; đồng thời có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi...

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có nghĩa vụ quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng quy tắc trò chơi đã công bố và phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi đã được phê duyệt.

Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử. Theo quy định tại Thông tư, không được mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *