Tiêu Dùng 13/12/2017 06:25

Năm 2018 được phép nhập khẩu hơn 50.000 tấn thuốc lá

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018, áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018.


Năm 2018, các doanh nghiệp được phép nhập khẩu hơn 50.000 tấn thuốc lá. Ảnh: VTV

Năm 2018, các doanh nghiệp được phép nhập khẩu hơn 50.000 tấn thuốc lá. Ảnh: VTV

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 53.604 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

Năm 2017, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu là là 51.051 tấn; năm 2016 là 48.620 tấn; năm 2015 là 46.305 tấn. Còn, năm 2014, hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu là 44.100 tấn

H.Anh

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *