Doanh nghiệp 21/01/2015 07:37

Tiến hành thanh tra Tổng công ty Sông Đà

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-BXD ngày 21/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Ngành Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hoá; quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên.

Theo Chánh Thanh tra Phạm Gia Yên, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hoá; quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên. Phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sai phạm; báo cáo Chánh Thanh tra trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Xây dựng điện tử

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *