Doanh nghiệp 28/03/2018 19:33

Thanh tra phát hiện hàng loạt "vấn đề" về thuế, tài chính tại Handico

Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico.

Handico có hàng loạt những tồn tại trong quản lý tài chính, kế toán.
Handico có hàng loạt những tồn tại trong quản lý tài chính, kế toán.

6 doanh nghiệp bị thanh tra gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, Handico và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico có nhiều tồn tại về quản lý tài chính, kế toán và thuế.

Chưa tăng đủ vốn điều lệ

Có 2/6 công ty được thanh tra chưa tăng đủ vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong đó, công ty mẹ - Tổng công ty có vốn góp của chủ sở hữu nhỏ hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 là 224 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có vốn góp nhỏ hơn vốn điều lệ 106 tỷ đồng.

Nguyên nhân được chỉ ra là do 2 đơn vị này đều là doanh nghiệp do nhà nước nắm gữ 100% vốn góp, việc tăng vốn sẽ được chủ sở hữu thực hiện trong 3 năm, đồng thời nguồn vốn tăng được xác định từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Do đó, việc tăng vốn còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng đơn vị.

Kết quả thanh tra xác định, cả 6 doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 16,8 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, công ty mẹ Handico hạch toán thiếu doanh thu cho thuê mặt bằng và hạch toán thiếu cổ tức được chia nên sau thanh tra, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước tại đây tăng thêm là hơn 3,2 tỷ đồng.

Hạch toán thiếu doanh thu, lợi nhuận

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 3 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế năm 2016 số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là 648 triệu đồng, Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội gần 480 triệu đồng.

Đến thời điểm thanh tra, hai doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền gần 4 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội 648 triệu đồng (hạch toán không đúng giá vốn 60 căn hộ xây thô ở Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội); Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí không hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hai doanh nghiệp hạch toán thiếu chi phí số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, gồm: Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 gần 2 tỷ đồng (trả chi phí lãi vay Agribank), Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,3 tỷ đồng.

Về hạch toán thu, kết luận thanh tra cho thấy có 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác hơn 8,2 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm thanh tra, Công ty mẹ Handico chưa hạch toán cổ tức được chia từ Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 chưa hạch toán doanh thu được thực hiện số tiền thu của khách hàng thuê mặt bằng tại khu nhà ở Mễ Trì số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cả 6 doanh nghiệp được thanh tra chưa đối chiếu đầy đủ công nợ, 5 doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn…

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Handico xác định nguyên nhân tồn tại đã nêu để khắc phục và xử lý trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, thực hiện kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 12,4 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng.

Phương Dung

 
 
Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *