Doanh nghiệp 26/05/2014 18:19

Soi kết quả kinh doanh các doanh nghiệp nhà Đặng Thành Tâm

FICA - Tân Tạo, Kinh Bắc và SaigonTel lãi tăng so với cùng kỳ trong khi Sài Gòn - Quy Nhơn tiếp tục bão lỗ quý thứ 3 liên tiếp.

Với việc thoái toàn bộ vốn khỏi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (trước đây là ngân hàng Nam Việt - mã chứng khoán NVB), hiện ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu cổ phần tại 4 doanh nghiệp niêm yết trên sàn là Kinh Bắc, Tân Tạo, khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn và SaigonTel.

Ông Đặng Thành Tâm là cổ đông lớn nhất và là Chủ tịch HĐQT tại Kinh Bắc và SaigonTel. 

Ông Tâm cũng là cổ đông lớn nhất tại Khoáng sản Sài Gòn - Quy Sơn nhưng em gái ông Tâm, bà Đặng Thị Hoàng Phượng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Còn tại Tân Tạo, ông Tâm chỉ sở hữu 1 lượng nhỏ cổ phiếu với hơn 2%. Chị gái ông Tâm, bà Đặng Thị Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT Tân Tạo.

Ngoài ra, những người có liên quan tới ông Đặng Thành Tâm như vợ, chị gái, em gái, chị gái vợ, con gái...cũng như các công ty này cũng sở hữu chéo lượng lớn cổ phiếu (Kinh Bắc sở hữu hơn 20% tại SaigonTel; Kinh Bắc và SaigonTel sở hữu trên dưới 6% tại Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn)...

Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) bất ngờ báo lãi lớn trong quý IV/2013 với khoản lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 200 tỷ đồng.

Sang quý I/2014, mặc dù không duy trì được lợi nhuận khủng như quý trước, với chỉ hơn 13 tỷ đồng nhưng cùng kỳ 2013, Kinh Bắc lỗ hơn 53 tỷ đồng.

Doanh thu quý này của Kinh Bắc đạt 154 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Trong quý I/2014, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 103 tỷ đồng lên 181 tỷ đồng. Các khoản nợ tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao với vay và nợ ngắn hạn giảm từ 3.304 tỷ đồng lên 3.253 tỷ đồng và vay và nợ dài hạn giảm từ 553 tỷ đồng xuống 527 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu KBC có lúc đạt đỉnh hơn 14.000 đồng/cổ phiếu nhưng hiện quay về mốc đầu năm là trên dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Sài Gòn (SaigonTel - mã chứng khoán SGT) báo lãi hơn 5 tỷ đồng trong quý I/2014, gấp hơn 10 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận tăng do doanh thu bán hàng tăng gấp 10 lần cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt gần 23 tỷ đồng. Quý I/2013, lợi nhuận gộp của SaigonTel chỉ đạt chưa tới 1 tỷ đồng.

Mặc dù đây là quý có lãi thứ 6 liên tiếp, nhưng với khoản lãi khiêm tốn này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SaigonTel vẫn âm hơn 326 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của SaigonTel tăng từ hơn 13 tỷ đồng vào đầu năm lên hơn 23 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản - nợ, nợ ngắn hạn là 794 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn là 474 tỷ đồng. Vay và nợ ngắn hạn giảm 13 tỷ đồng trong khi vay và nợ dài hạn không đổi trong quý I, là 538 tỷ đồng.

Cổ phiếu SGT hiện đang giao dịch dưới dạng bị kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều do vi phạm quy định về công bố thông tin và bị lỗ 2 năm liên tiếp 2011 - 2012.

Quý I/2014, công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (mã chứng khoán SQC) tiếp tục lỗ quý thứ 3 liên tiếp với mức lỗ 11,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế kiểm toán âm nhưng từ nhiều tháng nay, cổ phiếu này hầu như không có giao dịch. Giá hiện tại là 78.200 đồng/cổ phiếu, là một trong các cổ phiếu có giá cao nhất sàn Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) đạt gần 86 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu thuần quý này đạt gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, doanh thu thuần âm 7 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 19,5 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ.

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu ITA tăng giá khá mạnh từ mức dưới 6.500 đồng/cổ phiếu lên gần sát 11.000 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ITA có giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Thục Anh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *