Doanh nghiệp 18/05/2015 21:01

SHB: Nợ xấu bất ngờ tăng mạnh hơn 40%

FICA – Với tốc độ tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm đạt 7,46%, nợ xấu tại SHB cũng tăng mạnh 41,4% so với cuối năm 2014, lên gần 3.000 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng mất vốn trên 1.700 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 3 là 2,66%, cao hơn mức 2,02% hồi 31/12/2014.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2015. Theo đó, trong quý vừa rồi, SHB giảm lãi 17,3% so cùng kỳ còn 175,87 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của SHB 618 tỷ đồng, gấp 1,76 lần cùng kỳ quý I/2014. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng gấp 1,86 lần lên 14,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần hoạt động dịch vụ lại sụt giảm 29,3% so cùng kỳ, chỉ còn 13,5 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư không đáng kể.

Trước khi trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, SHB có lợi nhuận thuần 223,3 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu quý I năm ngoái, ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 215,9 tỷ đồng thì quý I năm nay phải trích lập 4,6 tỷ đồng. Do đó, tổng lợi nhuận trước thuế của quý I năm nay còn 218,7 tỷ đồng, bằng 80,6% cùng kỳ.

So với thời điểm đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng của SHB đạt 7,46% - con số khá cao so với toàn ngành. Tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/3/2015 đạt 111.961,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,2% với tổng tiền gửi khách hàng là 134.622,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng với đó, nợ xấu cũng tăng mạnh, tăng 41,4% so với đầu năm lên 2.978,8 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 2,66% tổng dư nợ tín dụng (cao hơn so với tỉ lệ 2,02% thời điểm 31/12/2014).

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần 3,2 lần so với cuối 2014 lên 837,5 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 23% lên 437,5 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 14,4% lên 1.703,8 tỷ dồng, chiếm 57,2% so với thời điểm đầu năm.

Cũng tại thời điểm 31/3/2015, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tín dụng tại SHB là 4,59%, cao hơn so với mức 3,97% của thời điểm cuối năm 2014.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *