Doanh nghiệp 04/02/2015 13:44

SCIC ước lãi gần 5.200 tỷ đồng trong 2014

FICA - Tổng tài sản đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng 13 lần so với thời điểm thành lập năm 2006; vốn chủ sở hữu đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2006.

SCIC ước lãi gần 5.200 tỷ đồng năm 2014

Theo báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), các chỉ tiêu kinh doanh năm vừa rồi đều vượt kế hoạch, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2013.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.645 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 11% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.194 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm 2013.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của SCIC năm 2014 đạt khoảng 19,7%, cao hơn so với kế hoạch đầu năm là 14,3%. SCIC cho biết, với kết quả trên, năm 2014, công ty đủ điều kiện được xếp loại doanh nghiệp loại A.

Theo đánh giá của lãnh đạo công ty, hoạt động của SCIC hơn 8 năm qua cho thấy đồng vốn nhà nước không chỉ được bảo toàn mà còn tăng lên đáng kể sau khi được chuyển giao về SCIC. Các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của SCIC đều tăng trưởng với tốc độ khá.

Cụ thể, tổng tài sản đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng 13 lần so với thời điểm thành lập năm 2006; vốn chủ sở hữu đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2006.

Từ năm 2006 đến nay, SCIC đã bán vốn thành công tại 724 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 657 doanh nghiệp), thu về 6.256 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình gấp 2,2 lần so với giá trị sổ sách. Hoạt động bán vốn của SCIC được thị trường đánh giá là công khai, minh bạch và ngày càng chuyên nghiệp.

Từ nguồn thu được từ hoạt động bán vốn và lợi nhuận thu được qua các năm, SCIC đã tiến hành đầu tư vào các doanh nghiệp/dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện đến 31/12/2014 là hơn 13.000 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm như: dự án Tháp tài chính quốc tế, tham gia tái cơ cấu Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, trong thời gian tới SCIC tiếp tục nghiên cứu các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cảng biển…, các dự án hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng như dự án hợp tác với bệnh viện Nhi TW, dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư...

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *