Doanh nghiệp 10/03/2014 17:14

Sacombank xin giải tỏa sớm trên 32 triệu cổ phần cho cán bộ cốt cán

FICA - Mục đích giải tỏa sớm số cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng đến 3/7/2014 này nhằm động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ cốt cán đã nỗ lực phấn đấu và cụ thể hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã giao.

 


Tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố chiều nay (10/3) có một nội dung quan trọng đó là giải tỏa cổ phiếu phát hành ưu đãi cho cán bộ cốt cán trong năm 2013.

Theo đó, HĐQT Sacombank đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận giải tỏa trước hạn hơn 32,2 triệu cổ phần ưu đãi đã phát hành trong năm 2013 cho cán bộ cốt cán nhằm động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ cốt cán đã nỗ lực phấn đấu và cụ thể hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã giao.

Trong năm 2013, ngân hàng đã phát hành ưu đãi tổng cộng 32.219.029 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) cho cán bộ cốt cán của Sacombank.

Theo quy định của ĐHĐCH, số cổ phần ưu đãi nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc phát hành, thời hạn này sẽ kết thúc vào ngày 3/7/2014.

Tuy nhiên, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận giải tỏa số cổ phần ưu đãi này ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2014, sẽ diễn ra vào ngày 25/3 tới đây (tức giải thỏa sớm hơn 3 tháng).

Cũng tại đại hội này, HĐQT Sacombank cũng trình ĐHĐCĐ chấp thuận thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 ở mức 2% lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2014 nhằm tiếp tục duy trì, bảo đảm ổn định các mặt hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành Sacombank năm 2014.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *