Doanh nghiệp 22/04/2015 06:41

Sacombank tái xác nhận chủ trương sáp nhập Southern Bank

FICA - Đại hội Sacombank thông qua việc tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để sáp nhập theo quy định trong năm 2015.

Ngày 21/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015;

Đồng thời, thông qua việc thành lập các công ty trực thuộc/liên doanh, việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

 

Tính đến hết năm 2014, Sacombank có tổng tài sản đạt 189.803 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế là 2.826 tỷ đồng, giảm 4,5% so với năm 2013; tỷ lệ nợ xấu là 1,18%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 của Sacombank là 12% trên vốn điều lệ.

 

Kế hoạch năm 2015, Sacombank dự kiến tổng tài sản đạt 214.550 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014; tổng dư nợ tín dụng đạt 144.900 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so năm 2014; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; tỷ lệ nợ xấu không quá 2,5% và tỷ lệ phân phối cổ tức từ 8-10% vốn cổ phần.

 

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương thành lập Công ty Tài chính dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Sacombank hoặc chuyển đổi/sáp nhập Công ty Cho thuê tài chính (Sacombank-SBL) hiện hữu thành Công ty Tài chính với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng; chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài với vốn góp dự kiến 500 tỷ đồng; chủ trương mua lại hoặc thành lập mới Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ với vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Thành  Trưởng Ban kiểm soát. Trước đó, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Vạn Lý  Phó Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2015.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để sáp nhập theo quy định trong năm 2015.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *