Doanh nghiệp 15/11/2013 12:23

PVX: Lỗ gấp 12 lần, nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ sở hữu

FICA - Sự trì trệ trong thi công dự án đã khiến PVX sụt giảm mạnh về sản lượng và doanh thu trong khi vẫn phải trả chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay ngân hàng. Kết quả kinh doanh sụt giảm thê thảm trong khi nợ phải trả đã gấp hơn 9 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 80% tổng tài sản.

 
 Giá cổ phiếu PVX đã sụt giảm hơn 90% so với thời điểm chào sàn.

Cầm 1 cổ phiếu, lỗ 3.499 đồng


Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (Mã chứng khoán PVX) trong kỳ tiếp tục gánh lỗ nặng với 173,2 tỷ đồng, gấp 12 lần mức lỗ cùng kỳ năm 2012. Chín tháng, PVX lỗ gần 1.400 tỷ đồng sau thuế và thiệt hại gấp 3 lần 9 tháng/2012.

Trong đó, lỗ thuộc về công ty mẹ PVC là 173,2 tỷ đồng, tương ứng cũng gấp 12 lần cùng kỳ quý III/2012 và lỗ 9 tháng 1.399,5 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ.

Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần tăng 75% lên 1.631,7 tỷ đồng nhưng cùng với đó, giá vốn hàng bán cũng tăng gần 92% lên 1.532 tỷ đồng khiens lợi nhuận gộp giảm 25% còn chưa tới 100 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 51%, trong khi đó, chi phí bán hàng lại tăng gần 4 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47% đã khiến PVX lỗ nặng trong hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận thuần âm 178,1 tỷ đồng so với mức âm 88,2 tỷ đồng của quý III/2012. Chín tháng, lợi nhuận thuần của PVX âm 1.624 tỷ đồng, lỗ gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Nguồn lợi nhuận khác trong quý cũng âm 8,7 tỷ đồng, xấu hơn so với mức lỗ 6 tỷ đồng của cùng kỳ; thêm vào đó là khoản lỗ từ công ty liên kết (cùng kỳ mảng này ghi nhận lãi) đã khiến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của PVX bị âm 187,6 tỷ đồng, tăng lỗ gấp đôi cùng kỳ. 9 tháng, PVX lỗ trước thế 1.767,6 tỷ đồng, tăng lỗ 2,2 lần.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của PVX trong 9 tháng 2013 đang bị âm 3.499 đồng/cp. Cùng kỳ năm ngoái, lỗ mỗi cổ phiếu 1.372 đồng. Trên thị trường chứng khoán sáng 15/11, cổ phiếu PVX giảm sàn 7,4%, thị giá chỉ còn 2.500 đồng/cp và chỉ bằng chưa tới 1/10 giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên.

Hiện tại, cổ phiếu PVX vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế kiểm toán bị âm 2 năm liên tiếp năm 2011 và 2012.

Giảm hơn 46% vốn chủ sở hữu trong 9 tháng

Ngoài ra, số liệu tại bảng cân đối kế toán, sau 9 tháng, tổng tài sản của PVX đã giảm mạnh 1.557 tỷ đồng tương ứng giảm 8,2% còn 17.397 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 566 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,3%.

Nợ phải trả tăng nhẹ 0,2% lên 13.895 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu giảm 1.323 tỷ đồng hay 46,5% còn 1.524,4 tỷ đồng. Như vậy, hệ số DER tức tỷ nợ phải trả/VCSH của PVX tại thời điểm 30/9 ở mức 9,1 lần cho thấy áp lực chi trả của PVX không phải là nhỏ! Còn nếu so với tổng tài sản, nợ phải trả của PVX đang chiếm gần 80%. Hiện tại, chủ sở hữu nhà nước đang nắm 54,54% vốn tại PVX, vốn góp cổ đông chiếm 45,46%.

Lý giải về mức lỗ 198,8 tỷ đồng trong quý III và 1.776,8 tỷ đồng trong 9 tháng, PVX cho biết, do công ty mẹ PVC tiếp tục trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn, các khoản đầu tư tài chính và các khoản bảo lãnh quá hạn để giảm rủi ro về tài chính, các công ty con tiếp tục thua lỗ do thị trường xây dựng và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Theo PVX, trong bối cảnh khó khăn chung, một số dự án mà PVX đang thi công hoặc đang đấu thầu đều bị giãn tiến độ, dẫn đến sản lượng và doanh thu thấp, trong khi vẫn phải trả chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay ngân hàng.

Đồng thời, cũng do kinh tế khó khăn nên đã ảnh hưởng đến khả năng thu hồi công nợ và khả năng thanh toán các khoản bảo lãnh vay vốn nên PVX tiếp tục trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Một số đơn vị thành viên của PVX hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, huy động và thu hồi vốn để thực hiện dự án trong khi vẫn phải chi phí để duy trì hoạt động, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không đạt kế hoạch đề ra.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *