Doanh nghiệp 20/11/2013 06:55

Petrolimex báo lãi đậm hơn 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng

FICA - Mặc dù doanh thu không bằng cùng kỳ năm trước, nhưng do chi phí tiết giảm mạnh, doanh thu tài chính tăng,nên lợi nhuận quý III của Petrolimex vẫn gấp rưỡi cùng kỳ, 9 tháng tăng 76%.

 


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 với sự tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận gặt hái được so với cùng kỳ 2012.

Theo đó, quý III năm nay, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 592,5 tỷ đồng, bằng 151% quý III/2013. Lũy kế 9 tháng, tập đoàn lãi 1.280,7 tỷ đồng, tăng 76,4% so cùng kỳ.

Tuy doanh thu thuần quý III sụt giảm 5,4% so với cùng kỳ còn 46.382,1 tỷ đồng, nhưng bù lại giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng, nên lợi nhuận gộp đạt 2.087,5 tỷ đồng, bằng 95,6% cùng kỳ. Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng 9,3% lên 202,7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm mạnh hơn 59% còn 154,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chỉ bằng 68% cùng kỳ. Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất lớn nhưng đã được tiết giảm gần 8%, còn 1.330 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,5% nhưng chỉ ở mức 236 tỷ đồng. Do đó, với sự tiết giảm mạnh về chi phí tài chính và đặc biệt là chi phí bán hàng nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex đã đạt mức tăng trưởng 59% so với cùng kỳ trong quý III, đạt 569,4 tỷ đồng; 9 tháng đạt 1.051,9 tỷ đồng, tăng 72%.

Lợi nhuận khác trong kỳ giảm 26,4%; lãi từ công ty liên kết giảm nhẹ 0,8%. Tuy vậy, lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn đạt 681,6 tỷ đồng, tăng hơn 43%, đạt 681,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, con số này đạt 1.579,1 tỷ đồng, tăng 53,3% so cùng kỳ.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của Petrolimex đã tăng 5.924 tỷ đồng tương ứng gần 11% so với đầu năm, đạt mức 60.986,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 6.117 tỷ đồng, tương ứng gần 18%.

Riêng tiền và các khoản tương đương tiền tăng rất mạnh 64,3% với 3.203 tỷ đồng, đạt 8.185,4 tỷ đồng. Tập đoàn đã tăng thêm 647 tỷ đồng cho đầu tư tài chính ngắn hạn (tương ứng tăng gần gấp đôi) lên 1.337 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gần 2.900 tỷ (tương ứng hơn 18%) lên 18.770,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng tới 4.946 tỷ đồng, tăng 12,1% lên mức 45.758 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn tăng thêm 5.331,4 tỷ đồng, tương ứng 15,2% lên 40.313,1 tỷ đồng, chiếm 88% nợ phải trả. Hệ số DER (nợ phải trả/vốn CSH) của Petrolimex ở mức 3,6 lần.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *