Doanh nghiệp 27/01/2015 17:35

Nhà nước bán cổ phần tại Tổng công ty Mía đường I

FICA - Giá khởi điểm, phương thức thoái vốn và tổ chức thực hiện gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp được Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Theo thông cáo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I - CTCP.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Mía đường I – CTCP. Đồng thời, quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; giá khởi điểm, phương thức thoái vốn và tổ chức thực hiện gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

Tổng công ty Mía đường I, tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I, được thành lập theo quyết định số 651/CNTP-QĐ ngày 1/6/1982 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất, phát triển ngành nghề trụ cột là những sản phẩm công nghiệp thực phẩm như mía đường, bánh kẹo, rượu bia… và lĩnh vực cơ khí, tư vấn xây lắp mía đường.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *