Nguyên Liệu 05/12/2013 07:59

VASEP kiến nghị doanh nghiệp có nhà máy mới được xuất khẩu cá tra

FICA - VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định điều kiện xuất khẩu cá tra là các doanh nghiệp có nhà máy chế biến đủ điều kiện chế biến thực phẩm và đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc.Sau hơn 1 năm lấy ý kiến đóng góp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Tuy nhiên, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VESEP) cho biết, so với nhu cầu phát triển bền vững, một số nội dung trong Dự thảo Nghị định vẫn khiến cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất chế biến và xuất khẩu cá tra lo ngại.

Chính vì vậy, ngày 18/11/2013, VESEP có công văn 248 đưa ra 3 kiến nghị gửi Thủ tướng.

Một là, VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định điều kiện xuất khẩu cá tra là các doanh nghiệp có nhà máy chế biến đủ điều kiện chế biến thực phẩm và đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc.

VASEP dẫn số liệu cho biết, trong 236 đầu mối xuất khẩu cá tra hiện nay, thì 94 doanh nghiệp có nhà máy chế biến cá tra. Tuy chỉ chiếm 40% số nhà máy, nhưng các doanh nghiệp này chiếm đến 90% giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành cá tra.

Thêm vào đó, các doanh nghiệp không có nhà máy có xu hướng cơ hội, lợi dụng những lỗ hổng trong quản lý Nhà nước, thu gom các nguồn cá kém phẩm chất, chế biến trong những điều kiện không đảm bảo… chào hàng cạnh tranh bằng giá thấp. Điều này ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp trong ngành, VASEP cho biết.

Hai là, VASEP kiến nghị Thủ tướng xem xét không đưa các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng sản phẩm philê cá tra đông lạnh xuất khẩu trong Nghị định.

Thay vào đó, quy định trách nhiệm của một Bộ cụ thể xây dựng và kiểm soát thực hiện quy chuẩn (các tiêu chuẩn bắt buộc) của quốc gia về chất lượng sản phẩm cá tra xuất khẩu.

Cuối cùng, với tư cách là hiệp hội lớn nhất của ngành thủy sản, VASEP kiến nghị xem xét giao cho Hiệp hội tham gia quản lý và thực hiện các phần việc liên quan đến doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và thị trường.

VASEP sẽ thực hiện nhiệm vụ này dưới sự phân công cụ thể bằng các quy chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương, theo tinh thần của Nghị định.

Hiệp hội VASEP là tổ chức xã hội nghề nghiệp của ngành sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động.

VASEP tập hợp hầu hết các doanh nghiệp nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra. Các thành viên VASEP đang chủ động tự cung cấp hơn 60% sản lượng cá tra nguyên liệu và chiếm trên 80% giá trị xuất khẩu cá tra cả nước.

Thục Anh

Theo VASEP

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *