Doanh nghiệp 19/05/2014 16:49

Ngân hàng Quốc Dân tăng trưởng tín dụng 15% trong quý I

FICA - Dư nợ cho vay tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ xấu giảm từ hơn 6% về 5,5%, dù tổng nợ xấu tăng so với đầu năm.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã chứng khoán NVB) công bố báo cáo tài chính quý I/2014 với lợi nhuận sau thuế chưa đến 2,5 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ 2013.

Ngân hàng Quốc Dân trước đây là ngân hàng Nam Việt (Navibank). Sau khi có sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông với việc thoái vốn của vợ chồng ông Đặng Thành Tâm, Navibank tiến hành đổi tên, chuyển trụ sở chính ra Bắc và tiến hành tự tái cấu trúc.

Tương tự nhiều ngân hàng khác, thu nhập từ lãi giảm 21% so với cùng kỳ, nhưng chi trả lãi giảm nhiều hơn, khiến thu nhập lãi thuần chỉ giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 128 tỷ đồng.

Các hoạt động khác chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng thu nhập.

Tổng thu nhập giảm nhưng chi phí hoạt động lại tăng từ từ 127 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ 22 tỷ đồng xuống còn hơn 3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do tăng chi cho nhân viên từ 48 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng.

Trong khi đó, so với cùng kỳ, số lượng nhân viên lại giảm từ 1.569 người xuống 1.515 người. Vì vậy, thu nhập bình quân của nhân viên NVB tăng 20% so với quý I/2013, đạt 10.62 triệu đồng/tháng.

Tương tự quý trước, quý này NVB không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý I/2014, tổng tài sản của NVB là 31.794 tỷ đồng, tăng 9,35% so với cuối năm 2013.

Trong đó, cho vay khách hàng là 15.508 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng 15,09% trong quý I.

Với dư nợ tín dụng tăng mạnh, tổng nợ xấu dù tăng 40 tỷ đồng trong quý I nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm từ 6,06% về 5,53%.

Đơn vị: Tỷ đồng

Huy động khách hàng đạt 23.558 tỷ đồng, tăng trưởng huy động 28%.

Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, NVB hiện là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động cao nhất. Nhiều ngân hàng công bố mức tăng trưởng âm trong quý I.

Năm 2014, NVB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 96 tỷ đồng, tăng trưởng dụng 23%, tăng trưởng huy động 20%. Với kết quả quý I/1014, ngân hàng Quốc Dân mới chỉ hoàn thành 3% kế hoạch lợi nhuận nhưng đã vượt kế hoạch huy động và bằng 60% kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

Lam Thanh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *