Doanh nghiệp 19/11/2013 16:24

Ngân hàng Nam Á lãi vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng trong quý 3/2013

FICA - Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 26,5%. Tỷ lệ nợ xấu dù tăng nhẹ so với cuối năm nhưng chỉ ở mức 2,47%, thấp so với các ngân hàng cỡ nhỏ.Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế hơn 2,5 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần trong quý 3 năm nay cao hơn năm ngoái, đạt 86 tỷ đồng do chi phí lãi giảm mạnh hơn thu nhập từ lãi. Đồng thời, ngân hàng lãi hơn 5 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 12 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối cũng lãi hơn so với cùng kỳ 6 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư giảm tới hơn 30 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động khác lỗ 2 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi gần 11 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 7 tỷ đồng.

Chính vì vậy, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của Nam A Bank giảm còn chưa tới một nửa so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

Sau khi trích lập dự phòng tới hơn 20 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn hơn 700 triệu đồng. Nhờ hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 2,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng Nam Á đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tới cuối quý 3/2013 đạt 20.613 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 8.664 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 26,5%. So với các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, tăng trưởng tín dụng của Nam A Bank chỉ thấp hơn GPBank.

GPBank cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 30%, trong khi Nam Á chưa có công bố.

Tỷ lệ nợ xấu tới ngày 30/9/2013 là 2,18%, giảm so với mức đầu năm là 2,47%. Tỷ lệ nợ xấu của Nam Á khá thấp so với các ngân hàng cỡ nhỏ và không thuộc diện buộc phải bán nợ xấu cho các Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% buộc phải bán nợ xấu cho VAMC).

So sánh cơ cấu nợ xấu của Nam A Bank

Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á; Đơn vị: Tỷ đồng

 

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *