Doanh nghiệp 14/02/2015 09:31

Ngân hàng ACB báo lãi quý IV, nợ xấu giảm gần 22% trong năm 2014

FICA – Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 8,52%. Tại thời điểm 31/12/2014, ngân hàng có 2.533,2 tỷ đồng nợ xấu, giảm 21,9% so với năm 2013 và chiếm tỉ lệ 2,18% tổng dư nợ (năm 2013, tỷ lệ này là 3,03%).

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014. Theo đó, trong quý IV/2014, các chỉ tiêu kinh doanh của nhà băng này đã cải thiện đáng kể với việc ghi nhận lãi sau thuế 114,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 291,1 tỷ đồng). Qua đó, đưa mức lãi cả năm lên 951,8 tỷ đồng (tăng 15,1% so với năm 2013).

Đáng chú ý là trong khi ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất khiến mức “ăn” chênh lệch lãi thu hẹp thì trong kỳ, ACB vẫn đạt 1.345 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý IV, tăng mạnh 44,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 18% lên 190,6 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 49,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 34,1 tỷ đồng). Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 49,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 74,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lại lỗ thuần 32,6 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 81% so với cùng kỳ còn 4,3 tỷ đồng; thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần giảm 94,3%. Chi phí quản lý chung tăng hơn 20%.

Qua đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng của ACB trong quý IV/2014 đạt 457,3 tỷ đồng (tăng gấp 6,6 lần cùng kỳ). Trong kỳ, ngân hàng đã giảm trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn 312,9 tỷ đồng (bằng 60,9% cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế đạt 144,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 444 tỷ đồng).

Cũng theo BCTC, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB trong năm 2014 đạt 8,52% với tổng dư nợ 116.324 tỷ đồng. Chất lượng cho vay được cải thiện đáng kể.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2014, ngân hàng có 2.533,2 tỷ đồng nợ xấu, giảm 21,9% so với năm 2013 và chiếm tỉ lệ 2,18% tổng dư nợ (năm 2013, tỷ lệ này là 3,03%).

Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 55,4%; nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 4,1% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 15,4% còn 1.795,9 tỷ đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *