Doanh nghiệp 20/04/2018 14:40

Hải quan ‘thúc’ các bộ cắt giảm thủ tục với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi tới 12 bộ ngành đề nghị tiếp tục cắt giảm danh mục chuyên ngành, điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

12 bộ ngành được Tổng cục Hải quan đề nghị gồm Bộ Công an, Tài chính, Giao Thông Vận tải, Y tế, Khoa học Công nghệ, Quốc Phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước.

Tổng cục Hải quan cho rằng tại cuộc họp với các bộ ngành ngày 3/4 vừa qua, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo các bộ ngành bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và thông báo số 50 của Văn Phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng liên quan đến nội dung: “Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, rà soát, cắt giảm; đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Năm 2018 cần chấm dứt tình trạng có danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí, phương pháp kiểm tra (trừ trường hợp hàng hóa đặc thù)”.

Do đó, trong công văn hóa tốc, Tổng cục Hải quan đề nghị các bộ, ngành căn cứ vào yêu cầu quản lý của mình tiến hành rà soát lại và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục sản phẩm liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời nêu rõ lộ trình hoàn thành việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đối với danh mục hàng hóa, thủ tục đề xuất giữ lại, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các bộ ngành nêu rõ sự cần thiết cũng như công bố đầy đủ quy chuẩn, hoặc tiêu chí, phương pháp kiểm tra chuyên ngành tương ứng với từng loại sản phẩm hàng hóa (trừ các sản phẩm đặc thù). Kết quả rà soát gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 24/4/2018.   

Kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng được thực hiện từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018 công bố mới đây cũng cho thấy việc rà soát, cắt giảm danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành vẫn… chưa đạt được yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, tính đến tháng 12/2017, có khoảng 178 danh mục hàng hoá phải ban hành trong đó, danh mục chưa ban hành là 41, số danh mục đã ban hành là 137. Như vậy vẫn còn 34% danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành chưa có tiêu chuẩn.

Quá trình rà soát cho thấy hiện có Bộ Công Thương là đang đi đầu trong các bộ khi đáp ứng đúng và đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ khi đã cắt giảm 402 danh mục trong tổng số 702 mặt hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Y tế có 802 mặt hàng xuất nhập khẩu nhưng mới cắt giảm có 7 loại sản phẩm, giảm 95 số lộ hàng nhưng chưa đạt yêu cầu và cần phải cắt giảm thêm 407 sản phẩm theo Nghị quyết của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 7.698 dòng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành và chưa đề xuất số lượng hàng hoá cắt giảm. Tổ công tác yêu cầu bộ này cần cắt giảm 125 nhóm sản phẩm mới đáp ứng được chỉ tiêu. Bộ Thông tin và truyền thông đang đề xuất cắt giảm và đơn giản hoá 50 mặt hàng và Tổ công tác yêu cầu cần đề xuất cắt giảm tiếp 72 sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, một số bộ ngành chưa đề xuất cắt giảm, gồm Bộ Tài nguyên Môi trường có 110 mặt hàng nhưng chưa đề xuất cắt giảm mặt hàng nào. Vì vậy, tổ công tác đề xuất cần giảm 55 sản phẩm, hàng hoá mới đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết 01. Bộ Giao thông Vận tải bị yêu cầu cần cắt giảm 64 mặt hàng. Bộ Xây dựng cần cắt giảm 35 mặt hàng; Bộ Lao Động và Thương binh, Xã hội cần cắt giảm 16 mặt hàng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần cắt giảm 3 mặt hàng…

H.Anh 

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *