Doanh nghiệp 28/11/2014 18:22

Cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt

FICA – Có 22 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Thủ tướng đồng ý cổ phần hóa vào năm 2015.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý thực hiện cổ phần hóa năm 2015 Công ty Vận tải hành khách Hà Nội và Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn (sau khi chuyển thành công ty TNHH MTV trong năm 2014).

Đồng thời, Thủ tướng cũng thông qua việc thực hiện cổ phần hóa 15 Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt trong năm 2015 gồm: Hà Hải, Hà Thái, Yên Lào, Hà Lạng, Vĩnh Phú, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn

5 Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng thuộc diện thực hiện tổ phần hóa năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ vào các quy định hiện hành bảo đảm an toàn vận tải đường sắt để quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị trên.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *