Thông tin diễn giả
Đinh Tuấn Minh
Đinh Tuấn Minh - Chuyên gia Kinh tế

Ông Minh nhận bằng Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan và tham dự chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế tại UNU-MERIT, Đại học Maastricht, Hà Lan.